Rada Rodziców

Drukuj

3-6 latki - pani Magdalena Trela

klasa 1 - pani Sobicińska Magdalena

klasa 2 - pani Dwojacka Justyna

klasa 3 - pani Marchlewicz Ewwlina

klasa 4 - 

klasa 5 - pani Regina Matyjaszek

klasa 6 - pani Malwina Deptuła

klasa 7 - pani Ewelina Marchlewicz

klasa 8 - pani Szymanska Katarzyna