Uniwersytet Trzeciego Wieku

Drukuj

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo rozpoczął  realizację  projektu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich ,,Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Świecie nad Osą”.

Projekt jest realizowany od 02.05.2016-30.11.2017 roku w partnerstwie z Gminą Świecie nad Osą, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, Radami sołeckimi Wsi Linowo i Lisnowo, Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego, Szkołą Podstawową im. Józefa Wybickiego w Linowie, Zespołem Szkół i Placówek nr. 1 w Świeciu nad Osą.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej u 60 osób w wieku emerytalnym (+55) oraz 15 wolontariuszy w Gminie Świecie nad Osą, poprzez prowadzenie warsztatów: komputerowych, dziennikarskich, kulinarnych połączonych z pokazami kulinarnymi, rękodzieła artystycznego, sportowych i teatralnych oraz wyjazdów i wycieczek kulturalno– integracyjnych w okresie 19 miesięcy.

Po zakończeniu rekrutacji do projektu przyjęto osoby w wieku poprodukcyjnym 55+ zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. W miejscowości Linowo przyjęto 19 osób, w Świeciu nad Osą przyjęto 22 osoby oraz w miejscowości Lisnowo przyjęto 16 osób. W czerwcu rozpoczęliśmy krótkie 5-cio godzinne warsztaty komputerowe.

Zajęcia prowadzone były przez panią mgr Katarzynę Jakubowską.  Beneficjenci projektu z ochotą uczestniczyli w zajęciach podczas, których opanowywali nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera  w tym: pisanie tekstów w programie Word, wyszukiwanie informacji w Internecie, zakładanie skrzynki e-mailowej, wysyłanie e-maili z załącznikiem i bez.

Wakacje to okres, w którym nie prowadzimy zajęć w ramach projektu. Życzymy wszystkim mieszkańcom oraz uczestnikom projektu słonecznych wakacji i miłego wypoczynku!