Dokumenty Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Linowie

Drukuj

 

Statut szkolny

 

Punktowy system oceniania zachowania uczniów

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Procedury bezpieczeństwa ucznia w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej

im. J. Wybickiego

 

Szkolny zestaw programów na rok szkolny 2020/2021

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

 

Koncepcja pracy szkoły na lata 2017/2021

 

Regulamin monitoringu wizyjnego

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie

 

 Regulaminy i procedury służące nauczycielom

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH „ORLIK 2012 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LINOWIE
 
 
WEWNĄTRZSZKOLNY    SYSTEM     OCENIANIA    W    KLASACH  I-III i IV-VIII - ZDALNE NAUCZANIE 
 
 
 Zarządzenie Nr 13/2020
 

PROCEDURA UDZIELANIA NAUCZYCIELOWI URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W LINOWIE