Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!


W związku z tym, że od 18 stycznia 2021 r. uczniowie i nauczyciele klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego – przygotowujemy szkołę do tego wydarzenia.
Proszę o ponowne zapoznanie i przypomnienie zasad zawartych w dokumencie: Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Ponieważ dotychczas opracowany przez nas system pracy szkoły podczas pandemii COVID 19 był wypróbowany i sprawdził się w praktyce - postanawiamy ponownie z niego skorzystać. Przypominam, że jednostka lekcyjna realizowana w trybie stacjonarnym zajęć z edukacji wczesnoszkolnej trwa 45 minut. Lekcje dla klas IV-VIII (on-line) odbywać się będą na dotychczas ustalonych zasadach. Ponadto uczniowie klas VIII nadal mają możliwość korzystania z konsultacji.
Szczegółowe zasady nauczania w klasach I-III podadzą wychowawcy klas. Aktualne plany zajęć są opublikowane w e-dzienniku.
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. W związku z tym każda klasa będzie miała przypisaną salę tylko na swój użytek.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Joomla Themes designed by Web Hosting Top