Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego Librus.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce Zadania domowe lub poprzez wiadomości.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.Nauczycie będą prowadzić również lekcje wideo online, jak również będą dostępni dla uczniów na komunikatorach.
Klasy I-III.
Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego (Zadania domowe lub poprzez wiadomości) będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.
Klasy IV -VIII.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (Zadania domowe lub poprzez wiadomości) będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.
Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny (Zadania domowe lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.
Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
 
Pozdrawiam
Katarzyna Chojnacka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Józefa Wybickiego w Linowie 

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol?fbclid=IwAR3VxvlALb2kMpKFt1G8H2469k4RFxV-pR6XJIBAdr4p_iVqcPbv6DFxRMU

Projektowanie i szycie...

Czy ktoś podłapał smykałkę do projektowania i szycia?
Uczennica klasy I pokazuje swoje dzieła.

Prace plastyczne w wykonanie klas I-III pt. Bocian - nauczanie zdalne

o

25 marca obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Uczniowie z klasy VI wykonali z tej okazji wyjątkowe fotografie.

Joomla Themes designed by Web Hosting Top