Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Film promocyjny - "Mały inżynier - ekolog"

Drukuj

Pokaz robotów Lego Mindstorms

Drukuj

ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci w wieku 7-14 lat

Drukuj

 

Od czerwca do grudnia 2017 w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach projektu pt.: „ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci w wieku 7-14 lat”, na których wykorzystywane były klocki Lego Mindstorms.

 

Od marca do czerwca 2017 w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach projektu pt.: „ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci w wieku 7-14 lat”, na których wykorzystywane były klocki Lego WeDo.

Na zajęciach, prowadzonych przez panią Katarzynę Jakubowską, dwuosobowe zespoły budowały modele maszyn i zwierząt, które wprawiały w ruch poprzez połączenie inteligentnych kostek z komputerem, a następnie ich zaprogramowanie.

Przyjazne środowisko programowania wykorzystujące kolorowe bloczki sprawiało, że stworzenie kodu dla modeli było dla dzieci intuicyjne. Dzieci modyfikowały swoje kody i sprawdzały jak zachowują się ich roboty.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Drukuj

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo rozpoczął  realizację  projektu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich ,,Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Świecie nad Osą”.

Projekt jest realizowany od 02.05.2016-30.11.2017 roku w partnerstwie z Gminą Świecie nad Osą, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą, Radami sołeckimi Wsi Linowo i Lisnowo, Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego, Szkołą Podstawową im. Józefa Wybickiego w Linowie, Zespołem Szkół i Placówek nr. 1 w Świeciu nad Osą.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej u 60 osób w wieku emerytalnym (+55) oraz 15 wolontariuszy w Gminie Świecie nad Osą, poprzez prowadzenie warsztatów: komputerowych, dziennikarskich, kulinarnych połączonych z pokazami kulinarnymi, rękodzieła artystycznego, sportowych i teatralnych oraz wyjazdów i wycieczek kulturalno– integracyjnych w okresie 19 miesięcy.

Po zakończeniu rekrutacji do projektu przyjęto osoby w wieku poprodukcyjnym 55+ zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. W miejscowości Linowo przyjęto 19 osób, w Świeciu nad Osą przyjęto 22 osoby oraz w miejscowości Lisnowo przyjęto 16 osób. W czerwcu rozpoczęliśmy krótkie 5-cio godzinne warsztaty komputerowe.

Zajęcia prowadzone były przez panią mgr Katarzynę Jakubowską.  Beneficjenci projektu z ochotą uczestniczyli w zajęciach podczas, których opanowywali nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera  w tym: pisanie tekstów w programie Word, wyszukiwanie informacji w Internecie, zakładanie skrzynki e-mailowej, wysyłanie e-maili z załącznikiem i bez.

Wakacje to okres, w którym nie prowadzimy zajęć w ramach projektu. Życzymy wszystkim mieszkańcom oraz uczestnikom projektu słonecznych wakacji i miłego wypoczynku!

Mechatronika dla dzieci z Linowa raz jeszcze

Drukuj

 Dzieci z Linowa miały okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w ramach projektu „Od podstaw do robota – zajęcia warsztatowe z mechatroniki dla dzieci w wieku 11-14 lat z miejscowości Linowo”. To druga dotacja pochodząca ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO”. W okresie trwania projektu, czyli od 4 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku odbyło się łącznie 33 godziny zajęć oraz pokaz robotów, który odbył się tuż po akademii zorganizowanej na zakończenie roku szkolnego, i na który przybyli uczniowie, rodzice i inni mieszkańcy Linowa. Pokaz był podsumowaniem projektu. Na nim to właśnie uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, a na tablicy interaktywnej można było oglądnąć film z przebiegu warsztatów. Uczestnicy w trakcie projektu nauczyli się programowania w środowisku programistycznym Scratch i S4A (Scratch dla Arduino). Konstruowali roboty z wykorzystaniem zestawów Edubox i poznawali możliwości płytki Arduino, która posłużyła do sterowania robotami. 

Więcej artykułów…

  1. Mechatronika dla dzieci z Linowa