Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Pracownicy szkoły

Drukuj

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Chojnacka

  NAUCZYCIELE

 mgr Katarzyna Chojnacka - przyroda, biologia, plastyka

Alicja Derkowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Mielnikiewicz - język polski

mgr Anna Grabowska - język polski, biblioteka

mgr Sylwia Kacperek - matematyka

mgr Sławomir Domeracki - muzyka

mgr Kinga Kozłowska - geografia, edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Milena Grabowska - język angielski

mgr Magdalena Olszewska - wychowanie fizyczne, EDB, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Zuzanna Orylska - język niemiecki, technika, historia

mgr Mieczysław Cantek - informatyka

mgr Joanna Różańska - chemia

mgr Zdzisław Eichler - fizyka

mgr Katarzyna Kuhn - edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Tarkowska - oddział przedszkolny, logopedia

 Beata Wallerinoddział przedszkolny

 mgr Weronika Kula - pedagog szkolny, WOS, WDŻ, doradztwo zawodowe

 

POZOSTALI PRACOWNICY SZKOŁY

Małgorzata Jaworska - pracownik obsługi

Emilia Maziarz - sekretarz

Andrzej Świątkowski - woźny

 Ryszarda Wiśniewska - pracownik obsługi

Katarzyna Kostrzewa - pracownik obsługi