Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.
Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. Kolor przewodni tego dnia to Niebieski - Niech nasze serca zaświecą się więc dzisiaj na niebiesko!

***

Nauka zdalna

Nauka online od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w najbliższym czasie obowiązywać nas będą rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Dotyczą one między innymi funkcjonowania szkół. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. będą uczyć się zdalnie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r.).
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Chojnacka

21 marca

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia oraz moment gdy wszystko możemy zacząć od nowa po przebudzeniu się z „zimowego snu”. Niedziela (21.03) patronuje nie tylko zbliżającej się wiośnie, ale również narodzinom ludzi niezwykłych, czyli Światowemu Dniu Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku, a od 2012 roku odbywa się pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów wiąże się nie tylko z rozpoczęciem wiosny kalendarzowej, lecz również z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.
Celem święta jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. Symbolem tego dnia jest również zakładanie skarpetek nie do pary.

Kochani!

Od dzisiaj uruchamiamy licytacje, z których zebrane środki będą przekazane na odbudowę dachu, który spłonął w dniu dniu 10.03 w pożarze w Linowie. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Licytacje odbędą się w formie on-line.
Warunkiem nabycia przedmiotu jest podanie ceny w komentarzu pod aukcją i późniejsza wpłata. Dla każdego przedmiotu została ustalona cena wyjściowa.
Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo nr konta: 82 9500 0008 0009 8254 2000 0020 (wpisując w nazwie numer wylicytowanej aukcji) lub do wpłaty gotówkowej w siedzibie Szkoły Podstawowej w Linowie. Data odbioru wylicytowanych przedmiotów, będzie podawana w opisie aukcji. Odbiór przedmiotów odbywać się będzie w siedzibie Szkoły w Linowie po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty lub wpłacie gotówkowej.
Zachęcamy do przynoszenia przedmiotów, w celu wystawienia na aukcję.
Joomla Themes designed by Web Hosting Top