Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

* * *

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Ponadto celem kampanii jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
-      dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
w jego realizacji;
-      udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole
-      bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
-      możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
-      wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
-      dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
 
W ramach projektu będziemy realizować przedsięwzięcia mające na celu:
-      przeciwdziałanie problemowi e-uzależnienia (komputery, telefony, gry),
-      bezpieczne korzystanie z zasobów sieci,
-      kształtowanie higieny cyfrowej,
-      dbanie o relacje wśród rówieśników.
 
Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022.

Pasowanie na czytelników

23 listopada uczniowie I klasy zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Przed pasowaniem pierwszoklasiści ślubowali, że zaprzyjaźnią się z książkami, które będą czytać i szanować. Na koniec spotkania nowi czytelnicy otrzymali książki pt. „Książką Połączeni, czyli uczymy się czytać razem” ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” oraz okolicznościowe zakładki do książek. Pierwszoklasistom życzymy wielu wspaniałych chwil z literaturą!

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Obchodzone corocznie, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka.Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane.

Święto Niepodległości

10 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na początku cała społeczność szkolna zaśpiewała hymn narodowy, włączając się do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Następnie przedstawiona została część artystyczna, w której przywołano wydarzenia z czasów, kiedy Polska była pod zaborami i po wielu trudach w końcu odzyskała upragnioną wolność. Nie zabrakło piosenek patriotycznych i żołnierskich, które zaśpiewały nasze młode artystki. Jednym z elementów scenografii były „Listy do Niepodległej”, które w ostatnim czasie  pisali uczniowie kl. IV i VII, dając tym samym wyraz temu, że sprawy naszej ojczyzny nie są im obojętne. Przed nami długi listopadowy weekend, który warto poświęcić na bliższe poznanie naszej historii.

Zapraszamy

Joomla Themes designed by Web Hosting Top