Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

* * * *

Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Zbiórka kasztanów

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz trzeci przyłączyli się do zbiórki kasztanów. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności udało nam się znowu uzyskać skromną sumę na szkolne potrzeby wszystkich uczniów. Wszystkie kasztany ważyły 350 kg. Do naszego wspólnego budżetu uzbieraliśmy 210 zł. Ten sezon był bardzo trudny do zbierania, gdyż kasztanów na drzewach było bardzo mało i trudno było je zdobyć. Mimo to akcję udało się przeprowadzić:
I miejsce – Paweł Kostrzewa – 83,35 kg
II miejsce – Kamil Kulkowski – 72 kg
III miejsce – Ania Maron – 31 kg
Miłosz Trela – 25 kg
Damian Kobylski – 23, 7 kg
Oliwier Zawadzki – 18 kg
Nadia Zawadzka -17,7 kg
Kacper Cwalina – 15, 1 kg
Julka Tarnowska- 11 kg
Marysia Otowicz- 10 kg
Amelia Augustyniak – 6 kg
Mariusz Szymanski – 6 kg
Nikola Otowicz -5 kg

Dziękuję wszystkim za niesamowite zaangażowanie mimo trudnych warunków zbioru, serdeczne podziękowanie kieruję również do rodziców wyżej wymienionych dzieci - opiekun Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Orylska

* * *

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Ponadto celem kampanii jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
-      dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie 
w jego realizacji;
-      udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole
-      bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
-      możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
-      wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
-      dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
 
W ramach projektu będziemy realizować przedsięwzięcia mające na celu:
-      przeciwdziałanie problemowi e-uzależnienia (komputery, telefony, gry),
-      bezpieczne korzystanie z zasobów sieci,
-      kształtowanie higieny cyfrowej,
-      dbanie o relacje wśród rówieśników.
 
Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022.

Pasowanie na czytelników

23 listopada uczniowie I klasy zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Przed pasowaniem pierwszoklasiści ślubowali, że zaprzyjaźnią się z książkami, które będą czytać i szanować. Na koniec spotkania nowi czytelnicy otrzymali książki pt. „Książką Połączeni, czyli uczymy się czytać razem” ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” oraz okolicznościowe zakładki do książek. Pierwszoklasistom życzymy wielu wspaniałych chwil z literaturą!
Joomla Themes designed by Web Hosting Top