Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

AKCJA ŻONKILE 2021 W NASZEJ SZKOLE

19 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim -  zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jak co roku, zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Żonkile nieodłącznie związane są z ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej, Markiem Edelmanem, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku.
Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
            Uczniowie starszych klas naszej szkoły podjęli temat w dniach  19-23 kwietnia, i włączyli się w uczczenie pamięci o tych Żydach, którzy zginęli w obronie swojej godności. Pani Zuzanna Orylska na lekcjach historii wprowadziła ich w tematykę powstania w getcie warszawskim, przedstawiła fakty oraz podjęła refleksję na temat godności każdego człowieka. 
Zwrócono uwagę, że pamięć o tamtych wydarzeniach pozwala oddać hołd tym, którzy oddali życie w walce o słuszną sprawę, a zarazem uświadamia, że dbanie o godność i szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od rasy, narodowości, wyznawanej religii czy światopoglądu, jest naszym moralnym obowiązkiem. Uczniowie, na znak solidarności, zostali zachęceni do samodzielnego wykonania papierowych żonkili,
Uczniowie klas młodszych również poznali genezę Akcji Żonkile i wykonali na zajęciach pod kierunkiem swoich wychowawców papierowe symbole pamięci, które chętnie upamiętnili wykonanymi fotografiami.
Joomla Themes designed by Web Hosting Top