Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowy system oceniania - W-F

Drukuj

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 Ocena okresowa z wychowania fizycznego wystawiona jest po podliczeniu punktów, jakie uczniowie otrzymują:

- za swoją postawę,

- umiejętności na lekcjach,

-uczestnictwo w zawodach sportowych,

-aktywność na zajęciach pozalekcyjnych.

 

Maksymalnie uczeń może uzyskać 55 punktów.

  • Oceny cząstkowe
  • Aktywność
  • Zawody międzyszkolne, ogólnopolskie
  • Udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS
  • Strój sportowy
  • Kultura osobista
  • Praca na rzecz szkoły, sali gimnastycznej
  • Inna forma aktywności
  • Bezpieczeństwo na lekcji.

 

OCENY SEMESTRALNE

 Celujący -           47 i więcej

Bardzo dobry-    40-46 punktów

Dobry-                 32-39 punktów

Dostateczny-       22-31punktów

Dopuszczający-  13-21punktów

Niedostateczny-   0-12 punktów

 

 

1.Punkty za średnią wynikającą z ocen cząstkowych.

0 punktów- 1,0-1,4

5 punktów- 1,5-2,0

6punktów-  2,1-2,3

7punktów-  2,4-2,6

8punktów-  2,7-2,9

9punktów-  3,0-3,2

10punktów- 3,3-3,5

11punktów- 3,6-3,8

12punktów- 3,9-4,1

13punktów- 4,2-4,4

14punktów- 4,5-4,7

15punktów- 4,8-5,1

16punktów- 5,2-5,4

17punktów- 5,5-5,7

18punktów- 5,8-6,0

 

2.Aktywność

Uczeń, który wykonuje ćwiczenia  z zaangażowaniem i nie ma żadnych minusów otrzymuje 4 punkty. Poprzez zaangażowanie rozumiemy:

- prowadzenie rozgrzewki,

-wykonywanie ćwiczeń i zadań  w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości,

-inwencję twórczą,

- propozycje i przygotowanie ćwiczeń,

- pomoc w porządkowaniu sprzętu.

Uczniowie, którzy wykonują ćwiczenia niechętnie nie otrzymują punktów.

Poprzez niechęć rozumiemy:

- niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach,

-nieposzanowanie sprzętów i przyborów do ćwiczeń.

- nie stawienie się na zawody sportowe,

- wszelkie przejawy szkodzeniu własnemu zdrowiu.

3. Zawody międzyszkolne

Za każdy udział w zawodach międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich uczniowie otrzymują 3 punkty, jeżeli uzyskają dobre wyniki otrzymają dodatkowe 3 punkty.

      4.Udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS

Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych SKS otrzymuje 3 punkty.

5.Strój sportowy.

      Brak stroju:

0-2razy – 5punktów

3razy-  4punkty

4razy- 3punkty

5razy - 2punkty

6razy-1punkt

7 i więcej razy- 0punktów

6.Kultura osobista

- uczniowie, którzy odznaczają się wysoką kulturą osobistą otrzymują 2 punkty

- uczniowie wulgarni nie otrzymują punktów.

7. Praca na rzecz szkoły

Uczeń, który wykonuje pracę na rzecz szkoły, pomaga w rozstawianiu i sprzątaniu sprzętu sportowego-3 punkty.

      8. Inna forma aktywności

Uczniowie, którzy uprawiają sport poza szkołą (kluby sportowe) otrzymują dodatkowo 10 punktów.

9.Warunki bezpieczeństwa.

Za spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa uczeń otrzymuje 4 punkty.

Za otrzymanie 4 minusów jest ocena niedostateczna.

      Warunki:

- włosy zawsze związane gumką, nie klamrą,

- brak wszelkiego rodzaju ozdób ( pierścionki, łańcuszki, kolczyki, rzemyki, bransoletki, zegarek)

- strój sportowy (koszulka, krótkie spodenki lub dres w zależności od warunków pogodowych, obuwie sportowe, skarpetki).

- niedozwolone jest wejście na lekcje wychowania fizycznego z gumą do żucia.

   

                                                                        Magdalena Olszewska